Duyurular

Yeni Başlayan Çocukta Okula Uyum

Yeni Başlayan Çocukta Okula Uyum

Çocuğa ve anne babaya samimi ve içten, onları tanımaya ve birlikte bir yaşantıyı paylaşmayı istediğimizi yürekten vurgulamak.
Okula yeni gelen her çocuğun farklı özgeçmişi olduğunu düşünerek onu izlemek, tanımaya çalışmak, ona yaklaşmanın ve ilgisini çekmenin yollarını açmak. Abartılı ilgi ve coşku gösterisi sakıncalı olup, değerli olduğunu hissetmesi için gerekli davranış göstermek yeterlidir.

Anne ve babanın söylediklerine kulak vermek, evdeki ve önceki yaşantıları ile ilgili bilgilenmek, varsa anne ve babanın kaygılarını gidermesine yardım etmek.

Çocuğun okulun önemli bir parçası olduğunu hissetmesi, buraya ait olmakla ilgili destek çalışmalarının içinde yer alması, kimlik panosunda fotoğraflarını, özel eşyalarını görmesi, sevdiği yemeğin bilinmesi ve pişirilmesi yeni ortama alışmasını sağlar.

İlk günlerde çocuğun toplulukla birlikte hareket etmesi beklenmez. Baı çocuklar önce belli bir yetişkine yaklaşır ve bağlılık duyarlar.Yaş özelliğine göre diğer çocuklar, oyuncaklar ve yapılacaklarla ilgili hangi hızla ve nasıl yol alacağı izlenir ve farkettirmeden ortamlar hazırlanır. ( Davet edilir, randevu verilir, görev önerilir ama asla ZORLAMA ve BASKI yapılmaz. ) Sınıf kapıları kapalı olmamalı, çocuk kendini kapatılmış hissetmemelidir.

Çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması için ( yemek, içmek, tuvalete gitmek ) her türlü tedbirin alındığı ve olanağın bulunduğunu tekrar tekrar dile getirmek, TEKLİF etmek gerekebilir.

Ayrıca duygusal ihtiyaçlarının da anında karşılanacağının GÜVENCESİ de verilmelidir. Üzüldüğü, haksızlığa uğradığını düşündüğü zaman, sevgiyi ve şefkati duymaya ihtiyaç hissettiğinde hemen yanıbaşında ONU ANLAYAN BİR YÜREK ve YASLANABİLECEĞİ BİR KUCAK olduğunu bilmesi sağlanmalıdır.

Anneden ayrılış her çocuğa göre planlanır. Ama temel prensiplerde, anne babanın kararlılığı, anne ve babanın okulu güveni, çocuğun hazır bulunuşluk düzeyinin uygunluğu, geçiş sırasında okulun önerilerine göre hareket edilmesi, çocuğun okula düzenli devamı sağlanabilirse ve çocuğun DUYGUSAL ve FİZİKSEL EMNİYETİ için gerekli düzenlemeler yapılmışsa bu geçiş dönemi daha rahat atlatılacaktır.

 Okulun ilk günlerinde kısa, eğlenceli, cazip etkinlikler planlayarak, rutinlere katılımda ( tuvalet, yemek, uyku ) kararlı, tutarlı ama bireysel eğilimlere göre esnek olmakta yarar vardır. Farklı bir ortama alışmada travmatik etki yaratmadan yumuşak geçişler, her çocuğa gösterilen ilgi ve emek garantili sonuçlar demektir.

İlk günlerde okulda çocuğun yanında zaman geçiren anne ve babalara öneriler ve yapılması gerekenler

Her çocuğa göre değişen süreler için çocuğun göz hizasında bulunan ebeveyn öğretmenle çocuk arasında tercüman ya da aracı olmamalı, çocuğu okuldaki ihtiyaçları ve yapılacaklar konusunda okuldaki eğitimcilere yönlendirmelidir.

Bazı oyun ve etkinliklere ebeveynlerini de davet ederek birkilte hareket etmek, bazan da onlar yokmuş gibi davranmak gerekebilir.

Ebeveynden ayrılış zamanı geldiğinde veda sahnesini fazla uzatmadan ( ikna ve izin durumları bazan uzayarak çocuk için acı verici olabilir ) kararlı bir şekilde bitirmek gerekir. 

 

Çocuğun okulda geçirdiği zamanı yeterince güven ortamında, kendi başetme gücüyle yaşaması ve böylece evden ayrılmanın yeni ve farklı bir yaşantıya geçişinin İLKlerini sağlıklı bir geçişle yaşamasına destek verilmelidir.