ETKİNLİKLERİMİZ

Branş Derslerimiz

Temel hedefimiz çocuklarımızın ana dilleri olan Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarıdır. Ana dili derslerimiz grup ö retmenlerimiz tarafından her gün belirli program içinde uygulanmaktadır.

Çocuklar haftada iki gün cimnastik yaparak güne başlayıp rahatlıyor beraber yaptıkları çeşitli spor aktiviteleriyle negatif enerjilerini atarak mutlu oluyorlar .

Yaratıcı drama içerik olarak, doğaçlama çalışmaları, rol alma, hayal gücünü geliştirme, kendini ifade edebilme gibi çalışmaları içerir. Drama öğretmenimizin denetiminde haftalık çalışmalar olarak programlanmıştır.

2-6 yaş grubu çocuklarda müzik öğretimi için kullanılan teknik, aslında bir ders değil oyun biçiminde öğretime dayanmaktadır. Orf yönteminde ilk kullanılan çalgılar standart olmayan yani çocukların keşfettikleri çalgılardır. İçi boş şişeler, tahta parçaları, kurumuş tomurcuklar vb gibi pek çok çalgı bunlara örnektir.

Gezi Planlarımız

Aktivitelerimizin önemli bir bölümünü oluşturan okul dışı gezilerimiz uyguladığımız eğitim programına paralel olarak şekillenir. Sinema, tiyatro, müze, hayvanat bahçesi, at binme, piknik v.s. gibi geziler velilerimize önceden duyurulur. Katılım zorunluluğu yoktur.