Proje Tabanlı Eğitimlerin Kazanımları


Pratik deneyimler kazandırır.
Gerçek yaşam koşulları altında sınamaya olanak verir.
Motivasyonu artırır ,yeni ilgi alanları yaratır.
Öğrenciler 'Ne' ve 'Niçin' sorularının cevabını daha iyi anlayabilirler.
Öğrenciye başarma duygusun tattırır.
Öğrencilere kendi başlarına karar almayı ö retir.
Hem yavaş öğrenen hem de hızlı öğrenen öğrenciler için kullanılır.
Proje başarı ile tamamlandığında öğrencinin kendine güveni artar.
Çoklu zekâ uygulamaları için oldukça uygun bir yöntemdir.
İletişim türlerinin çok çeşitli şekillerini kullanmayı gerektirir.
Öğrencilere kendi öğrenmelerinden sorumlu olduklarını gösterir.
Highscope programı ile uyumlu bir programdır.
Öğrencilerde yaratıcı, yansıtıcı ve eleştirel düşünme becerilerini ileri düzeyde geliştirir.
Öğrencileri ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda geliştirir.