Çalışma Saatleri : Hafta İçi 07:30- 18:30 — Ankara / Çankaya

Proje Tabanlı Öğrenmede Temel Adımlar

Hedeflerin belirlenmesi
2.    Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip,tanımlanması
3.    Takımların oluşturulması
4.    Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi
5.    Çalışma takviminin oluşturulması
6.    Kontrol noktalarının belirlenmesi
7.    Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi
8.    Bilgilerin toplanması
9.    Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması
10.    Projenin sunulması
Proje çalışmaları;
•    Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmelerini destekler.
•    Seçilen araştırma alanının farklı yönleriyle ilgili meraklarını gidermelerini sağlar.
•    Yaptıkları projelerle ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.
•    Kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarı hissini tatmasına yardımcı olur.
•    Eleştirel düşünme yeteneği kazanmalarına yardımcı olur.
•    Problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar.
•    Kendilerine güvenlerinin gelişmesine katkıda bulunur.
•    Yaratıcılıklarını arttırır.
•    Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
•    Soru sorma, seçme, planlama, inceleme, araştırma yapma becerilerini geliştirir.
•    Kendi öğrenmelerinde etkin bir rol oynadıklarından, öğrencilerin motivasyonlarını arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.
•    Öğrencilerin bazı konuların “nedenlerini” daha iyi görmelerine yardımcı olur.
•    Öğrencilerin başarma hissini yaşamalarını sağlar.
•    Öğrencilerin kendi başlarına karar almalarını teşvik eder.
•    Grupla birlikte çalışmalarını ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımını arttırır.
•    Zekanın farklı yönlerinin de kullanımına olanak sağlar.
•    Öğrencilerin çeşitli beceriler kazanmalarını destekler (örneğin, yaşamsal beceriler, bilişsel beceriler,  özdenetim becerileri, vb)
•    Öğrencilerin kendilerini, kendi öğrenmelerinden sorumlu hale getirir

BESLENME

Zamanında beslenme eğitimi

YETENEK

Farklı özelliklerini farkediyoruz.

EĞİTİM

Öğrenmelerine yardımcı oluyoruz

UYKU

Uyku alışkanlığı kazandırıyoruz.

Sosyal Medya

Sosyalmedya da bizi takip edebilirsiniz.

En İyi Eğitim

Ceviz Çocuk Anaokulu olarak çocuğunuz ile ilgili gelişimleri ve gözlemlerimizi sizler ile paylaşmaktan gurur duyarız. Çocuklarınızda iyi bir algı için onları küçük yaşlarda yetenekleri ve bazı toplum kurallarına alıştırmak, onları daha iyi bir birey yapmak için varız.